Payment and Delivery Conditions

Kjøpsbetingelser (Payment conditions)

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av GlamWeb, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestilling er rett. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt. Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brevpost. Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Selger vil aldri betale returfrakt slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Forpakningen må ikke være åpnet i de tilfeller produktet har dette. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering som følge av mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Taushetsplikt Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Sending av varer i Norge
Vi har gratis forsendelse på alle våre produkter.
Vi har rask svar og leveringstid, varer sendes som vanlig B-post samme dag eller dagen etter bestilling. Ved helg og ferie kan det ta noe lenger tid. Forsinkelser i forbindelse med ferie vil det informeres om på siden Blogg/nyheter.
Alle varer er inkludert forsendelse i prisen, og sendes som vanlig B-post gjennom Posten.
Dersom pakken er for stor for din postkasse, vil du få en hentelapp fra postkontoret. Du må da hente pakken på ditt lokale postkontor / post i butikk innen to uker.

01.01.2012 innførte Posten et fast pristillegg til Svarlbard på kr. 152. Bestillinger til Svalbard vil derfor bli belastet med et ekstra gebyr.

Ifølge angreretten kan kjøper annulere kjøpet innen 10 dager etter kjøpsdato. Varen returneres da til GlamWeb (kjøper betaler frakt) og pengene returneres til kjøpers konto så fort varen er mottatt.

Angrerettsskjema sendes til kjøpers sin e-post sammen med oppdatert ordrestatus når varen er sendt.

NB! Ved retur, informer GlamWeb per e-post før sending.